yaban.eu
Dobro I zło muszš istniec oboksiebie, a człowiek musi dokonać wyboru.
Mahatma Ghandi

(Powered by OpenSSH) (Powered by Apache2) (Powered by vsftpd)