yaban.eu
Poeta jest podobny ksieciu na obloku, który brata sie z burza, a szydzi z lucznika; lecz spedzony na ziemie i szczuty co kroku, wiecznie sie o swe skrzydla olbrzymie potyka
Charles Baudelaire

(Powered by OpenSSH) (Powered by Apache2) (Powered by vsftpd)