yaban.eu
Wojna to masakra posród ludzi którzy sie nie znaja, ku korzysci ludzi, którzy sie znaja, lecz unikaja wzajemnego masakrowania sie
Paul Valéry

(Powered by OpenSSH) (Powered by Apache2) (Powered by vsftpd)